Stäng

Fönster

Fönster

Rätt fönster är viktigt, inte bara för de boendes välbefinnande, utan även för miljön. Det ska uppfylla diverse krav som rätt utseende, rätt storlek och rätt u-värde. I många fall kan kostnaden för uppvärmning av fastigheten sänkas avsevärt, endast genom byte av fönster. Nedan får du information om vad som är viktigt att tänka på!

Tack vare de många fördelarna är fönsterbyte ofta en tidig åtgärd vid energieffektivisering. Ett väl utfört fönsterbyte är ofta en bra investering som ökar fastighetens värde. På sikt betalar sig även investeringen i form av minskad energikostnad.

Det nordiska klimatet ställer krav på byggnader, inte minst på fönsterna. Vind, temperatur och väta påverkar materialen på olika sätt och det är därför viktigt att välja rätt. Här får du information om vad som är viktigt att tänka på vid fönsterbyte, vilka material som går att finna på marknaden, för- och nackdelar med mera. Är det något ytterligare du undrar över så är du naturligtvis när som helst välkommen att kontakta oss. Vi finns till för att ditt jobb ska bli så lätt som möjligt. Läs mer om hur ett fönsterbyte går till hos Fellessons här.

RENOVERA ELLER BYTA?

Träfönster behöver exempelvis regelbundet underhåll, medan Aluminium- och PVC-fönster är underhållsfria. Skulle skador å andra sidan uppkomma så behöver Aluminium- och PVC-fönster bytas ut helt och hållet, till skillnad från träfönster som många gånger går att laga. Läs gärna mer om olika material nedan.

TIPS FÖR ETT LYCKAT FÖNSTERBYTE


INFÖR BESTÄLLNING:

 • Ta mått på fönstret. Det är karmyttermåttet, alltså yttre gränsen på fönsterkarmen som gäller.
 • Måtten på fönster anges alltid bredd x höjd. Flertalet felbeställningar beror på att beställaren nämnt dem i fel ordning, ett enkelt men dyrt misstag.
 • Ange hur fönstret är hängt. Korrekt angivelse är sett från den sida där gångjärnen sitter. Det vill säga, fönster som öppnas utåt gäller sett från utsidan och de som öppnas inåt är sett från insidan.
 • Bestäm utefter användarens behov material, typ, funktion och färg på fönstret.
 • Beställ tillbehör såsom drevning och karmskruv samtidigt som dina fönster, om du är osäker på vad du behöver så fråga oss.

INFÖR MONTERING:

Monteringsansvisning bör medfölja produkten och bör alltid följas. Nedan hittas en förenklad checklista för de vanligaste fönsterbytena:

 • Vid utbyte av fönster och karm, sågas med fördel den gamla fönsterkarmen itu i bitar, om den inte lätt går att montera ner. Detta minskar risken för att skada fönstersmygen.
 • Kontrollera, rengör och byt ut eventuellt rötskadat virke närmst den gamla fönsterkarmen.
 • Lägg kilar i öppningen från in- och utsidan och placera den nya fönsterkarmen på dessa. Tänk på att inte täcka förborrade infästningshål vid placering av kilar.
 • Väg av karmen med vattenpass och justera så att de blir lod- respektive vågräta med hjälp av kilarna.
 • Kontrollera diagonalmåttet. Är det inte samma så får du göra om proceduren ovan med kilarna och vattenpasset.
 • Skruva fast karmskruvarna.
 • Täta mellanrummet enligt anvisning. Tänk på att tätningen från utsidan ska vara vindtät men inte diffusionstät då materialet ska kunna andas.
 • Montera fönstret i fönsterkarmen.
Niklas Fellesson

Niklas Fellesson

Säljare bygg

Föräldraledig

0470-70 98 33

Skicka ett mail

Gunnar Raab Obermayr

Gunnar Raab Obermayr

Säljare Bygg

0470-70 98 37

Skicka ett mail

Jag önskar hjälp

Välj vad du behöver hjälp med

 • Fönster