Stäng

Att starta ett byggprojekt

Att starta ett byggprojekt

Nyckeln till lyckade och lönsamma projekt ligger i förberedelserna. Det är genom goda förberedelser och noggrann planering som du säkerställer goda produktionsförutsättningar för dig själv och för dina eventuella medarbetare.

Ett projekt kan se olika ut och betyda olika saker beroende på om du är proffsbyggare eller hemmabyggare. Vi på Fellessons vill hjälpa dig att driva effektiva och lönsamma projekt genom att bidra till goda produktionsförutsättningar oavsett vilket ditt utgångsläge är. Därför har vi satt ihop några råd, tips och tänkvärdheter som kan vara bra för dig att ta med dig inför ditt kommande projekt.

Tips för ett lyckat projekt:

  • Gå igenom projektet noggrant i förväg. Fundera över metodval, processer och vad som ingår respektive inte ingår i projektet.
  • Gör en norggrann planering och arbetsberedning.
  • Välj rätt material avset för moment och ändamål. Är det ett större projekt kan det vara bra att förbeställa förbrukningsmaterial tillsammans med byggmaterialet.
  • Se till att alla inblandade är välinformerade under processens gång.
  • Justera leveranserna i tid och omfattning utifrån byggnationens och projektets verkliga behov.
  • Se till så du har allt du behöver tillgängligt när du behöver det. Prata gärna med oss så skräddarsyr vi leverans och logistik så att ditt projekt flyter smidigt och enkelt.